Welkom

Welkom

Kringgroep ’t land van Aalst & Dender werd opgericht eind november 1984 en trad toe tot de VVDH op 1 januari 1985.

Daar kregen wij het KG-nummer 38 toegewezen. Een geschikt terrein werd gevonden in de Affligemdreef en vanaf dan werd er werk gemaakt van en de aanleg van het terrein en de kantine.

Waar in de beginperiode de activiteiten beperkt bleven tot twee africhtingswedstrijden per jaar, werd vanaf de jaren ‘90 overgegaan tot het organiseren van grotere manifestaties :

CA , tentoonstelling , Vlaamse Winner, Belgisch kampioenschap Africhting en Provinciale kampioenschappen passeerden de revue.

Het bestuur wenst u veel kijk- en leesgenot met onze site.

Affligemdreef 189 te 9300 Aalst